Kỹ thuật & Công nghệ

Aptar Food Beverage hợp tác với REBO để ra mắt bình nước tái sử dụng thông minh

Aptar Food + Beverage, công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp pha chế sáng tạo trong hơn 25 năm, thông báo hợp tác với REBO để cung cấp chai nước có thể tái sử dụng sử dụng công nghệ giúp mọi người luôn đủ nước, đồng thời giúp thu gom nhựa bị vứt bỏ chai cuối cùng trong môi trường. Aptar đã cam kết tăng lượng vật liệu tái chế trong các sản phẩm của mình và cải thiện khả năng tái chế, khả năng tái sử dụng hoặc khả năng tổng hợp của các sản phẩm của mình bằng cách , phù hợp với Cam kết Kinh tế Nhựa Mới của Quỹ Ellen MacArthur. Aptar đang hình thành các quan hệ đối tác chiến lược để giúp tạo ra một nền kinh tế vòng tròn hơn, nơi nhựa có thể được tái chế và tái sử dụng. Công ty cũng đang đầu tư vào các mô hình kinh doanh nhằm rèn luyện thói quen tiêu dùng mới, tạo ra cách xử lý và bảo vệ sản phẩm mới, đồng thời giúp giảm thiểu rác thải nhựa. Theo báo cáo, chai nước REBO sử dụng công nghệ Bluetooth được tích hợp trong nắp để theo dõi lượng nước tiêu thụ. Một ứng dụng hydrat hóa được cá nhân hóa (iOS và Android) đồng bộ hóa với nắp thông minh của chai REBO để theo dõi các mục tiêu về sức khỏe. Chai sáng lên và gửi lời nhắc người tiêu dùng để giữ đủ nước. Chai nước này khiến người tiêu dùng nhận thức được sự đóng góp của cá nhân họ trong việc tránh những chai nhựa thải ra môi trường. Đối với mỗi lần người dùng đổ đầy chai REBO, một khoản tín dụng sẽ được tạo ra để tài trợ cho việc thu thập một chai nhựa đã vứt bỏ. Đây là một phần của mô hình kinh doanh độc đáo mà REBO đã tạo ra để cho phép tài trợ cho các hoạt động thu gom rác thải nhựa trên đại dương. Những bộ sưu tập đồ nhựa này được thực hiện ở những vùng kém phát triển, có khả năng tạo ra tác động xã hội tích cực đến gia đình và cộng đồng của họ. REBO đã tham gia cùng adidas x Parley trong cuộc chiến chống rác thải nhựa với việc tạo ra một chai phiên bản giới hạn cho Run for the Oceans 2021, một phong trào toàn cầu đoàn kết hơn 50 triệu người chống lại rác thải nhựa. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.aptar.com.

Back to top button