Kỹ thuật & Công nghệ

Bản demo ảo Pelican Solomark 6450 vào ngày 12 tháng 8 – 3:30 chiều IST

Pelican đang tổ chức một cuộc trình diễn ảo về Solomark thế hệ mới của nó báo chí ống đồng vào chiều Thứ Năm 12 Tháng Tám 2021 lúc 3. 30 chiều theo giờ Ấn Độ. Bharat Shah, giám đốc điều hành của Pelican Rotoflex, nói rằng sự kiện này cũng sẽ thảo luận về tình hình hiện tại và các yêu cầu sắp tới của ngành trong lĩnh vực đóng gói linh hoạt. Ngoài tốc độ 450 mét một phút, Solomark có tính năng sấy bán tuyển nổi, chuyển đổi nhanh với đường dẫn web ngắn hơn. Nhiều tùy chọn đăng ký trước để chuyển đổi nhanh chóng và giảm lãng phí và chi phí chuyển đổi cũng sẽ được hiển thị và thảo luận. Xem trang này để biết thêm thông tin về sự kiện này. Bạn có thể đánh dấu nó trên lịch của mình, hoặc tốt hơn nữa, hãy đăng ký ngay bây giờ tại đây!

Back to top button