Kỹ thuật & Công nghệ

Bước đột phá tròn cho bao bì sữa / đóng gói nóng

Starlinger viscotec đã phát triển một loại vật liệu cho phép tái chế hoàn toàn các sản phẩm đóng gói từ sữa và sản phẩm rót nóng. RPET được mô tả bởi công ty, một bộ phận của nhà cung cấp máy móc của Áo Starlinger & Co, là kết hợp những lợi thế về môi trường của rPET với khả năng xử lý vật liệu dễ dàng. Cùng với nhau, các thuộc tính này đang được quảng cáo là mở ra… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

Back to top button