Kỹ thuật & Công nghệ

C&T cam kết giảm 40% chất thải EVA

Để đạt được 40% giảm , C&T gần đây đã đầu tư một con số đáng kể vào thiết bị mới bao gồm một máy đùn trục vít đôi mới. Simon Shenton, giám đốc điều hành C&T Matrix giải thích: “Một trong những sản phẩm quan trọng được sử dụng trong sản xuất của chúng tôi là EVA – được sử dụng trong sản xuất các thành phần định vị của chúng tôi. Chúng tôi đã xem xét cách chúng tôi có thể tái chế chất thải sản xuất trở lại quy trình, thay vì gửi nó đi như một chất thải. Gần đây, chúng tôi đã mua một máy đùn trục vít đôi mới cho phép chúng tôi xử lý lại EVA thải thành các ống mỏng, sau đó có thể đóng thành viên và đưa trở lại hệ thống sản xuất của chúng tôi. “Trau dồi thông tin bền vững là một chiến lược dài hạn của C&T. Những cải tiến liên tục trong hoạt động, tăng cường tái sử dụng chất thải nội bộ và đầu tư vào quy hoạch và công nghệ sản xuất mới là một phần của chiến lược rộng lớn hơn mà chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và thực hiện. ” C&T cũng đã đưa ra các biện pháp bền vững khác trong năm nay như tái chế trong toàn bộ nhà máy, cũng như chuyển sang đóng gói sản phẩm thân thiện với môi trường hơn.

Back to top button