Kỹ thuật & Công nghệ

Đăng ký mới cho Nhật Bản

Nhật Bản đang trong quá trình đưa ra các sửa đổi lớn đối với thành phần nhựa trong Đạo luật tái chế bao bì và thùng chứa của họ, nhằm thúc đẩy nền kinh tế chu chuyển toàn diện và cải cách cái đã được gọi là 'văn hóa dùng một lần'. Điều này diễn ra sau một thông báo của chính phủ cam kết giảm lượng nhựa dùng một lần của phần trăm bởi… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

Back to top button