Kỹ thuật & Công nghệ

Đánh giá giá PET tháng 9 năm 2021

Tình hình trên thị trường PET Châu Âu vẫn không ổn định trong tháng Tám. Thời tiết chủ yếu là buồn tẻ và các quy định liên tục của đại dịch đã chế ngự nhu cầu. Sản lượng sản xuất tương ứng bình ổn, và đồng thời nhập khẩu ngày càng được ký gửi vào lịch sử. Trong tình huống này, động lực thực sự duy nhất là giá paraxylene tăng. Nhà sản xuất đã… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

Back to top button