Kỹ thuật & Công nghệ

Đánh giá giá Polypropylene tháng 9 năm 2021

Giá PP giảm bắt đầu từ tháng 7 tiếp tục kéo dài sang tháng 8. Do mức rất cao đã đạt đến và sự miễn cưỡng đặt hàng ngày càng tăng của những người chuyển đổi, các nhà sản xuất thậm chí không thể nghĩ đến việc bao thanh toán trong € 58 ($ ) mỗi tấn tăng trong hợp đồng propylene. Kết quả là giá hợp đồng cho PP tiêu chuẩn đã đưa ra… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

Back to top button