Kỹ thuật & Công nghệ

Đánh giá giá tháng 10 năm 2021 của Standard Recyclate

Thị trường đồ tái chế cho thấy một bức tranh hỗn hợp trong tháng 9 . Phần lớn, các nhà tái chế chỉ có thể đạt được mức tăng giá đáng kể đối với rPET và rPP, nơi nguyên liệu đầu vào bị cạnh tranh gay gắt và nguồn cung hạn chế theo đó. Mọi thứ yên tĩnh hơn nhiều ở mặt trận rLDPE, rHDPE và rPS, nơi mà việc mua nguyên liệu đầu vào thường gây ra… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhập

Back to top button