Kỹ thuật & Công nghệ

Đánh giá giá tháng 10 năm 2021 của Styrenics

Chỉ trong trường hợp polystyrene (PS), tham chiếu styrene giảm trong tháng 9 – giảm € 91 / t ($ ) – đã được chuyển sang bất kỳ mức độ đáng kể nào, trong khi sự gia tăng chi phí gần đây của phụ gia butadien (tăng € 90 / $ 104 / t) đã làm giảm mức độ giảm giá của vật liệu chống va đập . Trong trường hợp PS mở rộng… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhập

Back to top button