Kỹ thuật & Công nghệ

Đồng hồ giá PRN: Tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 9 năm 2021

Kết thúc tuần 17 Tháng 9 Tất cả giá đều tính bằng đồng bảng Anh 17 – Tháng 9 – 21 10 – Tháng 9 – 21 20 – Tháng 8 – 21 18 – Tháng 9 – 20 Nhôm £ 6. 52 £ 6. 25 £ 10. 00 £ 15. 08 Kính Khác £ 8. 00 £ 8. 00 £ 10. 00 £ 15. 51 Glass Remelt £ 40 . 00 £ 38. 01 £ 42. 50 £ 19. 35 Giấy £ 0. 94 £ 1. 03 £ 1. 50 £ 6. 45 Nhựa £ 27. 45 £ 25. 00 £ 30. 00 £ 29. 81 Thép £ 8. 52 £ 8. 52 £ 9. 00 £ 10. 34 Gỗ £ 1. 42 £ 1. 65 £ 1. 26 £ 10. 00 Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và không cấu thành lời khuyên kinh doanh. Tin tức về đóng gói và packagingnews.co.uk không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các quyết định được đưa ra trên cơ sở thông tin được công bố trên PRN Pricewatch. Để biết thêm thông tin và giá PRN trực tiếp, vui lòng truy cập trang web của The Environment Exchange www.t2e.co.uk.

Back to top button