Kỹ thuật & Công nghệ

Econocorp Beer Twinseal cho 4 gói lon 330ml

Video này trình diễn máy dán thùng carton Econocorp Beer Twinseal cho một gói 4 lon ml. https://www.econocorp.com/

Back to top button