Kỹ thuật & Công nghệ

Econocorp Spartan Tự động Nạp Sản phẩm Vỏ Ngao

Video này trình diễn Máy in chuyển động gián đoạn Econocorp Spartan với băng tải và tiếp liệu cho sản phẩm thực phẩm có vỏ ngao. https://www.econocorp.com/

Back to top button