Kỹ thuật & Công nghệ

ExxonMobil xây dựng cơ sở tái chế tiên tiến

ExxonMobil có kế hoạch xây dựng cơ sở tái chế tiên tiến chất thải nhựa quy mô lớn đầu tiên tại Baytown, Texas (Mỹ) và dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm . Một cơ sở nhỏ hơn, tạm thời, đã hoạt động và sản xuất số lượng thương mại polyme tròn được chứng nhận sẽ được bán trên thị trường vào cuối năm nay để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. “Chúng tôi đã… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhập

Back to top button