Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì sang trọng | Hạn chót nhập học sau một tuần

Hạn chót cho các bài dự thi là Thứ Sáu ngày 8 tháng 10 và giải thưởng công nhận và khen thưởng những người xuất sắc trong lĩnh vực bao bì sang trọng, tạo cơ hội cho những người tham gia có cơ hội nêu bật những đổi mới và thành công của họ trong năm qua. Năm nay, những người chiến thắng giải thưởng sẽ được tiết lộ vào thứ Tư ngày 8 tháng 12 sau Hội nghị thượng đỉnh về đóng gói rượu mạnh tại The Assembly Rooms, Edinburgh. Để tham gia, hãy truy cập https://luxurypackagingawards.com/luxurypackagingawards/ en / page / Prize-Category

Back to top button