Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Công ty bao bì của năm

THE SHORTLIST Công ty bao bì của năm: Castle Color Bao bì DUO Vương quốc Anh DS Smith Bao bì đồ họa International Kite Bao bì Qualvis In & Bao bì Staeger Bao bì rõ ràng Bao bì Southgate Bao bì VPK Vương quốc Anh và Ireland Đặt ngay Quay lại trang danh sách rút gọn chính

Back to top button