Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Dự án xây dựng thương hiệu của năm

THE SHORTLIST Dự án xây dựng thương hiệu của năm: Biltong và Jerky – Thợ săn Dòng sản phẩm hữu cơ Biltong Duchy – Waitrose & Partners DUG – Gia đình (và bạn bè) Elmex – Bluemarlin Maldon Salt – Big Fish Rowse Honey – Bluemarlin Small Giants Cricket Crackers – Midday Spirit of the Ngoài trời – Pencil Studio Zeus Juice – Zeus Juice Vương quốc Anh Đặt ngay Quay lại trang danh sách chọn lọc chính

Back to top button