Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Giải pháp chuỗi cung ứng của năm

THE SHORTLIST Giải pháp chuỗi cung ứng của năm: Bao bì tôn lạnh – Bao bì diều Domino's Dolly – Schoeller Allibert Fuse Seal – Ardagh Group Good-e Side Gusset – Simpac Johnson Tiles Ngói Gói Pallet – Hộp và Bao bì Magna Tailgate Shipper – Hộp và Bao bì Maxinest eTail – Lò phân phối toàn cầu Schoeller Allibert Welbilt – Hộp và Sách đóng gói Bây giờ Quay lại trang danh sách chính

Back to top button