Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Giải thưởng Người tiêu dùng Thuận tiện

THE SHORTLIST Giải thưởng về sự tiện lợi cho người tiêu dùng: Bisto Best Recyclable Sachet – Premier Foods Boomerang Thương mại điện tử Carton – Allpack CBD Chai dầu và Nhãn bóc và Tiết lộ – Orange County CBD The Chicago Town Pizza – ProAmpac RAP Cocoon – EP Group Esterseal – Giải pháp đóng gói FFP Heineken Cruzcampo Hãng vận chuyển sáu chai đặc biệt có cổ – Bao bì đồ họa International Kp Zapora – Kp Project Pei 2 – Khung lưu giữ công nghệ Reckitt Benckiser Air Korrvu PG – Sealed Air Veetee g Gói thay thế bằng nhựa – DS Smith Đặt ngay Quay lại trang danh sách rút gọn chính

Back to top button