Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Gói tài nguyên hiệu quả của năm

DANH SÁCH NGẮN HẠN Nguồn lực Gói hiệu quả của năm: Được tài trợ bởi Aber Falls Single Malt Welsh Whisky – Hệ thống phân phối đồ uống IPL Mang đến cho tôi đồ uống – Mang cho tôi đồ uống Cryovac Phim rBDF S 10 – Gói không khí kín Husqvarna – DS Smith kp Zapora – kp% rPET với Nắp chống sương mù – Faerch UK Sharpak Airlite SPA Bubble Pad Free Strawberry Punnet – Sharpak Aylesham Smarties Packs Chuyển từ nhựa sang giấy – Nestlé Book Now Quay lại trang danh sách chính

Back to top button