Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Gói tái sử dụng của năm:

THE SHORTLIST Gói tái sử dụng của năm: Đối tác Alexir – Hộp tre Cepac – Ultima Kitchens EP Group – Túi đựng trứng có thể tái sử dụng Kite Bao bì – Khay nhiệt ô tô có thể trả lại và giải pháp tĩnh Schoeller Allibert – Maxinest eTail Book Now Quay lại trang danh sách chính

Back to top button