Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Gói thủy tinh của năm: Đồ uống khác, thực phẩm và các sản phẩm thủy tinh khác

DANH SÁCH NGẮN HẠN Gói thủy tinh của năm: Đồ uống, thực phẩm và các sản phẩm thủy tinh khác: Được tài trợ bởi CleanT – Dự án Hộp đựng thủy tinh của Đồng minh Pimpi – Reckitt Benckiser Đặt ngay Quay lại trang danh sách rút gọn chính

Back to top button