Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Gói thủy tinh của năm: Rượu mạnh, nước hoa và mỹ phẩm

DANH SÁCH NGẮN HẠN Bộ Thủy Tinh Của Năm: Rượu mạnh, nước hoa và mỹ phẩm: Được tài trợ bởi Brora Triptych – Glencairn Crystal Studio Glengoyne Year Old Whisky – Glencairn Crystal Studio Masons Yorkshire Gin – Allied Glass Cont đựng đồ Shiving Mountain Gin – Allied Glass Cont đựng đồ Weavers Gin – Stoelzle Glass Group Whitby Gin – Stoelzle Glass Group Book Now Quay lại trang danh sách rút gọn chính

Back to top button