Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Nhãn của năm

THE SHORTLIST Nhãn của năm: Copeland Smugglers Reserve Rum – The Label Makers Everleaf Mountain – MCC Labels Hotel Chocolat – Royston Labels Marks & Spencer Snow Globe Gin Liqueur – The Wilkins Group Pale Fox – MCC Labels Spirit of the Outdoors – Pencil Studio Trove Vodka – Royston Labels VUSA Vodka – Reflex Label Plus Book Now Quay lại trang danh sách chọn lọc chính

Back to top button