Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Phiên bản giới hạn

THE SHORTLIST Limited Edition: Mars Giant Egg Carton – Graphic Packaging Gói Nestlé Zebra quốc tế – DS Smith Penhaligon's Advent Calendar – Dự án Bao bì Knoll Prestige Green – Reckitt Benckiser Rapha Bike Pump Triangle Pack – Woodway UK Sample Beauty E-Commerce Packs – Woodway UK Book Now Back to main shortlist page

Back to top button