Kỹ thuật & Công nghệ

Giải thưởng Bao bì Vương quốc Anh năm 2021 | Danh sách rút gọn: Xếp hạng: Bán lẻ trực tuyến và Hàng tiêu dùng

DANH SÁCH NGẮN GỌN Lớp: Bán lẻ và Hàng tiêu dùng Trực tuyến: Apeks Ascent and Technical Reel Pack – Hộp và Bao bì Bloom & Wild E-commerce Plant Pack – DS Smith Dulux Heritage Tester Pack – Woodway UK HonestBrew E-commerce Gift Pack – Macfarlane Packaging Vocation Brewery Father's Gói Quà Ngày – Hộp và Bao Bì Hộp Bưu Chính Withers Gin với Đồ Trang Bị – Sách Bao Bì Linh Hoạt PH Bây giờ Quay lại trang danh sách chọn lọc chính

Back to top button