Kỹ thuật & Công nghệ

Hoạt động tuyển dụng CNTT của Procter & Gamble tăng 18,3% vào tháng 8 năm 2021

Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ The Procter & Gamble's IT tuyển dụng đã tăng 18. 3% trong tháng 8 khi so sánh với tháng trước, theo cơ sở dữ liệu Phân tích việc làm của GlobalData. Hoạt động tuyển dụng tổng thể của công ty đã tăng 14. 7% trong tháng 8 khi so sánh với tháng bảy . Công việc CNTT chiếm 8. 95% thị phần trong tổng hoạt động tuyển dụng của công ty trong tháng 8 , và ghi nhận mức giảm 0,6% so với cổ phiếu trung bình ba tháng qua. Các nhà phát triển phần mềm và web, lập trình viên và người kiểm tra đứng đầu The Procter & Gamble IT tuyển dụng vào tháng 8 Trong tổng số các chức danh CNTT được đăng bởi The Procter & Gamble, Nhà phát triển phần mềm và Web, Lập trình viên và Người kiểm tra nổi lên như một nghề nghiệp hàng đầu, ghi nhận một phần 70. 91% vào tháng Tám và 95% tăng so với tháng 7 , trong khi Cơ sở dữ liệu và Quản trị viên mạng và Kiến trúc sư tuyên bố chia sẻ 10. 91% vào tháng 8 , và tăng trưởng ổn định. Các ngành nghề máy tính khác chiếm thị phần 7. 27% trong tháng 8 , tăng 100% so với tháng 7 . Châu Âu thúc đẩy việc tuyển dụng CNTT tại The Procter & Gamble Châu Âu nổi lên là khu vực dẫn đầu về hoạt động tuyển dụng CNTT đóng gói toàn cầu vào tháng 8 với một 41. 82% chia sẻ, đánh dấu một 155. 56% tăng so với tháng trước. Bắc Mỹ đứng tiếp theo với 36. 36%, đăng ký 25 Tăng trưởng% hàng tháng. Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực dẫn đầu thứ ba với 12. 73% thị phần và 40% tăng so với tháng 7 . Ở vị trí thứ tư là Nam và Trung Mỹ với thị phần là 9. 09% và theo tháng tăng 25%. Hoa Kỳ chỉ huy sự hiện diện hàng đầu trong hoạt động tuyển dụng CNTT trong ngành đóng gói của khu vực với 36. 36% chia sẻ vào tháng 8 , a 33. 33% tăng trưởng so với tháng 7 . Tiếp theo là Ba Lan với 20% thị phần, tăng 120% so với tháng trước. Pháp ghi nhận thị phần 7. 27%, tăng 100% so với tháng 7 . Các công việc ở Cấp độ cơ sở dẫn đầu Hoạt động tuyển dụng CNTT của Procter & Gamble vào tháng 8 Việc làm ở Cấp độ cơ sở chiếm tỷ trọng 72. 73%, tăng 100% so với tháng 7 . Các vị trí ở Cấp độ đầu vào có 18. 18 % chia sẻ, tăng 25% so với tháng trước. Ở vị trí thứ ba là quảng cáo việc làm Cấp trung với 9. 09% thị phần, giảm 16. 67% trong tháng 7 .

Back to top button