Kỹ thuật & Công nghệ

Hoạt động tuyển dụng CNTT trong ngành đóng gói của Châu Á – Thái Bình Dương giảm 1,6% vào tháng 8 năm 2021

Châu Á – Thái Bình Dương chứng kiến ​​hoạt động tuyển dụng CNTT trong ngành đóng gói giảm 1,6% trong tháng 8 khi so sánh với tháng trước, theo bảng điều khiển Phân tích công việc của GlobalData. đáng kính trọng đã giảm 0,7% trong hoạt động tuyển dụng nói chung khi so với tháng 7 . Công việc CNTT chiếm tỷ trọng 5. 16 trong tổng hoạt động tuyển dụng của ngành trong tháng 8 , ghi nhận mức tăng 0. 81% so với cổ phiếu trung bình ba tháng qua. Nghề nghiệp của Nhà phát triển phần mềm và Web, Lập trình viên và Người kiểm tra dẫn đầu theo phân loại vào tháng 8 Nghề phát triển phần mềm và web, lập trình viên và kiểm thử viên đã nổi lên như một nghề CNTT hàng đầu ở Châu Á – Thái Bình Dương với 37. 98% vào tháng Tám , Một 19.19 Giảm% so với tháng trước. Tiếp theo là các Nghề Máy tính Khác, chiếm một phần 18. 58% vào tháng Tám , đánh dấu 23. 64% tháng- tăng theo tháng. Ở vị trí thứ ba là Nhà phân tích thông tin và máy tính với thị phần 13. 39% vào tháng Tám , tăng 145% so với tháng 7 . Cơ sở dữ liệu và Quản trị viên mạng và Kiến trúc sư đã đăng ký một phần của 12. 84% vào tháng Tám , Một 16.07% giảm so với tháng trước. Năm công ty đóng gói hàng đầu trong hoạt động tuyển dụng CNTT của Châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 8 Năm công ty hàng đầu, về số lượng việc làm được GlobalData theo dõi, chiếm mức tăng trưởng trung bình tổng hợp là 222. 22% trong tổng số hoạt động tuyển dụng CNTT của ngành bao bì Châu Á – Thái Bình Dương trong tháng 8 so với tháng trước. British American Tobacco đã đăng 55 Việc làm IT vào tháng 8 và tăng 103. 7% so với tháng trước, tiếp theo là Unilever với 39 việc làm và một sự tăng trưởng. Zebra với 21 Công việc CNTT và Unternehmensgruppe Theo Muller Secs với 16 việc làm, ghi nhận mức tăng trưởng không đổi và tăng trưởng không đổi, trong khi PepsiCo ghi nhận mức tăng 180% với 14 tin tuyển dụng trong tháng 8 . Thành phần tuyển dụng CNTT trong ngành đóng gói của Châu Á-Thái Bình Dương ở các quốc gia Ấn Độ dẫn đầu sự hiện diện hàng đầu trong hoạt động tuyển dụng CNTT trong ngành đóng gói của khu vực với 42 . 08% cổ phiếu trong tháng 8 , a 65. 59% tăng so với tháng 7 . Úc nổi bật tiếp theo với một 12. 02% chia sẻ, tăng 2. 33% so với tháng trước. Trung Quốc ghi một 11. 75% chia sẻ, giảm 8. 51% so với tháng 7 . Các tin tuyển dụng ở Cấp độ cơ sở chiếm ưu thế trong tháng 8 Việc làm ở Cấp độ cơ sở chiếm tỷ trọng 62. 3%, giảm 11. 97% từ tháng 7 . Các vị trí Cấp trung với 26. 5% thị phần, ghi nhận mức tăng trưởng 21.25% so với tháng trước. Ở vị trí thứ ba là quảng cáo tuyển dụng Cấp độ đầu vào với 10. 11% chia sẻ, giảm 50% trong tháng 7 , trong khi các tin đăng Cao cấp chiếm 1. 09%, ghi tăng trưởng không đổi hàng tháng.

Back to top button