Kỹ thuật & Công nghệ

Itochu đầu tư vào Paptic

Jin Asada, giám đốc điều hành của Itochu Fiber, nhận xét: “Paptic, với tư cách là một công ty giải quyết thách thức môi trường toàn cầu, hoàn toàn phù hợp với chiến lược bền vững của Itochu. “Sau khi thử nghiệm các vật liệu Paptic khác nhau trong các ứng dụng đóng gói khác nhau, chúng tôi tin rằng Paptic sẽ là người thay đổi cuộc chơi thực sự trong các vật liệu đóng gói linh hoạt trên thực tế ở tất cả các thị trường địa lý.” Tuomas Mustonen, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Paptic cho biết: “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi Itochu gia nhập gia đình Paptic. “Các cuộc thảo luận và hợp tác trong những tháng qua đã cho thấy rằng tại Itochu, chúng tôi đã tìm thấy một nhà đầu tư dài hạn với các kế hoạch tăng trưởng và bền vững rất phù hợp với chúng tôi. Paptic là một công ty có tốc độ tăng trưởng cao và khoản đầu tư này sẽ đảm bảo cho giai đoạn tiếp theo trong câu chuyện tăng trưởng của chúng tôi. Chúng tôi có một tầm nhìn tăng trưởng đầy tham vọng trong những năm tới và chúng tôi sẽ tiếp tục mở ra các cơ hội thị trường mới và huy động thêm nguồn tài chính để đạt được các mục tiêu của mình. ”Paptic đã huy động được tổng cộng hơn 13 triệu euro đầu tư cổ phần trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Trong vòng trước, vào tháng 5 Paptic đã đảm bảo hơn bốn triệu euro vốn chủ sở hữu với vòng tài trợ công khai của Springvest.

Bài viết liên quan

Back to top button