Kỹ thuật & Công nghệ

Kết nối luồng tái chế

Scholle IPN đã phát triển một dòng mũ có dây buộc dành cho túi có ống mềm dẻo, tập trung vào thiết kế dành cho hình tròn, đã được phát triển bởi Scholle IPN. Dòng sản phẩm này có hai dòng sản phẩm khác nhau, LinkCap và FlipCap, phù hợp cho các ứng dụng điền đầy mẫu sẵn, kết hợp và nằm ngang trong các quy trình môi trường xung quanh, điền đầy nóng hoặc vặn lại. Scholle IPN đã nói… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhậpSubscribe

Back to top button