Kỹ thuật & Công nghệ

Ngành công nghiệp đóng gói Vương quốc Anh, hoạt động tuyển dụng CNTT tăng 5,2% vào tháng 8 năm 2021

Ngành công nghiệp đóng gói của Vương quốc Anh đã ghi nhận mức tăng 5,2% trong hoạt động tuyển dụng CNTT trong tháng 8 khi so sánh với tháng trước, theo cơ sở dữ liệu Phân tích việc làm của GlobalData. Tổng tuyển dụng của ngành tăng 13. 8% trong tháng 8 khi so sánh với tháng bảy . Trong tổng số hoạt động tuyển dụng của ngành công nghiệp đóng gói, các công việc CNTT chiếm 3. 31% thị phần trong tháng 8 , ghi nhận mức giảm 0. 21% so với cổ phiếu trung bình ba tháng qua. Năm phân loại công việc hàng đầu trong hoạt động tuyển dụng CNTT trong ngành công nghiệp đóng gói của Vương quốc Anh vào tháng 8 Trong tổng số các chức danh công việc, năm vai trò hàng đầu chiếm tỷ lệ 97. 89% trong hoạt động tuyển dụng CNTT nói chung của ngành bao bì Vương quốc Anh vào tháng 8 . 1) Nhà phát triển phần mềm và web, người lập trình và người kiểm tra đã ghi lại một phần của 54. 23% vào tháng Tám , đăng ký 16. 67% tăng trưởng cố định hơn tháng trước. 2) Các Nghề Máy Tính Khác được yêu cầu a 17. 61% chia sẻ, giảm 10. 71% so với tháng trước. 3) Cơ sở dữ liệu và Quản trị viên mạng và Kiến trúc sư đã nắm giữ một phần của 14. 08%, đăng ký 11. 11% tăng từ tháng 7 . 4) Các nhà khoa học nghiên cứu về máy tính và thông tin đã chiếm được 7 thị phần. 04%, tăng 100% so với tháng trước. Năm công ty đóng gói hàng đầu trong hoạt động tuyển dụng CNTT của Vương quốc Anh vào tháng 8 Năm công ty hàng đầu, về số lượng việc làm được GlobalData theo dõi, đã chiếm mức tăng trưởng trung bình tổng hợp là 32. 76% thị phần trong hoạt động tuyển dụng CNTT nói chung của ngành công nghiệp đóng gói của Vương quốc Anh trong tháng 8 hơn tháng bảy . Fujitsu General đã đăng 26 Việc làm IT vào tháng 8 và ghi nhận mức tăng 52. 94% so với tháng trước, tiếp theo là British American Tobacco với 19 việc làm và một 58. 33% sự phát triển. Unternehmensgruppe Theo Muller Secs với 16 Công việc CNTT và Unilever với 12 việc làm, lần lượt ghi nhận mức tăng trưởng không đổi và 100%, trong khi Diageo ghi nhận mức giảm 42. 86% với 4 tin tuyển dụng trong tháng 8 . Các tin tuyển dụng ở Cấp độ cơ sở chiếm ưu thế trong tháng 8 Việc làm ở Cấp độ cơ sở chiếm tỷ trọng 63. 38%, tăng 3. 45% từ tháng 7 . Các vị trí ở Cấp độ trung bình với 19. 72% cổ phần, đã đăng ký một tăng 64. 71% so với tháng trước. Ở vị trí thứ ba là quảng cáo việc làm Entry Level với 16. 2% chia sẻ, tăng 4. 55% trong tháng 7 , trong khi các tin đăng Cao cấp chiếm 0,7%, ghi nhận mức tăng trưởng không đổi hàng tháng.

Back to top button