Kỹ thuật & Công nghệ

Sentinel cung cấp giải pháp dựa trên AI để phát hiện Deepfakes

Khái niệm: Công ty khởi nghiệp Sentinel của Estonia đã phát hành một giải pháp để phát hiện nội dung phương tiện giả mạo trên web. Nền tảng của nó giúp các chính phủ dân chủ, cơ quan quốc phòng và doanh nghiệp ngăn chặn nguy cơ lừa đảo do AI tạo ra bằng công nghệ bảo vệ của nó. Bản chất của Sự gián đoạn: Mô hình phát hiện của Sentinel dựa trên cách tiếp cận Phòng thủ trong Độ sâu (DiD). Mô hình này sử dụng một hệ thống phòng thủ nhiều lớp bao gồm một cơ sở dữ liệu khổng lồ về deepfakes và bộ phân loại mạng thần kinh để phát hiện deepfakes. Người dùng cần tải lên phương tiện kỹ thuật số thông qua trang web hoặc API. Sau đó, hệ thống của Sentinel sẽ tự động phân tích sự giả mạo của AI để xác định xem nội dung, âm thanh, video hoặc hình ảnh có phải là deepfake hay không. Cuối cùng, nó cho thấy một hình dung về các thao tác được thực hiện. Triển vọng: Việc giảm thời gian và chi phí liên quan đến việc tạo ra tài liệu giả sâu là một lý do giải thích cho sự phát triển nhanh chóng của nội dung giả sâu. Với các nguồn lực thích hợp, các trò chơi sâu có thể được thực hiện trong một ngày và ngày càng khó phát hiện bằng mắt thường. Do đó, các công ty mới đang tập trung vào việc phát triển các giải pháp dựa trên AI để chống lại deepfakes. Sentinel tin rằng nếu những việc làm sâu sắc không được chú ý thì những người ra quyết định, công dân và các quy trình dân chủ có thể bị thao túng dẫn đến mất niềm tin vào các nền dân chủ. Công ty khởi nghiệp đã huy động được 1 đô la. mn trong một vòng hạt giống từ các nhà đầu tư như United Angels VC, Jaan Talinn, Taavet Hinrikus, Ragnar Sass và Martin Henk. Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Verdict.co.uk

Back to top button