Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Kỹ thuật & Công nghệ

Tài liệu Kỹ thuật Liên quan đến TDOL là gì? mới nhất năm 2024

Chuyên trang cung cấp kiến thức công nghệ & Kỹ thuật chuyên ngành đóng gói, bao bì, giải pháp Logistics, vận chuyển (Thiết bị đóng gói, vật liệu tiêu hao, nguyên liệu nghành bao bì, đóng gói tự động hay bán tự động được thiết kế, sản xuất để hỗ trợ cho quá trình sản xuất và vận chuyển.

Tài liệu Kỹ thuật Liên quan đến TDOL là gì?
, cập nhật nội dung mới nhất năm 2024

Khi được sử dụng trong bối cảnh kỹ thuật, thuật ngữ ‘Tài liệu Kỹ thuật’ thường đề cập đến bất kỳ loại tài liệu nào được sử dụng để mô tả chức năng, kiến ​​trúc và cũng như việc xử lý bất kỳ sản phẩm kỹ thuật nào cũng như bất kỳ sản phẩm cụ thể nào đang được phát triển hoặc thậm chí hiện đang được sử dụng. Dạng tài liệu chuyên môn này có thể bao gồm bằng sáng chế (tên được đặt cho tập hợp các quyền độc quyền được cấp bởi chủ quyền hoặc nguyên thủ quốc gia cho một nhà sáng chế nhất định hoặc người được chuyển nhượng của họ để đổi lấy việc tiết lộ công khai một số tài sản trí tuệ nhất định, chẳng hạn như một sáng chế) .

Các dạng Tài liệu Kỹ thuật khác bao gồm Phương pháp thử nghiệm (các quy trình nhất định có thể thu được kết quả của thử nghiệm có thể được coi là một phần của hoạt động kỹ thuật được tiến hành để xác định các đặc tính nhất định của một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ nhất định); Yêu cầu Hệ thống Quản lý Chất lượng; Bảng dữ liệu của các hạng mục (danh sách các thành phần và bộ phận cũng tóm tắt hiệu suất của chúng và cung cấp đầy đủ chi tiết về đặc tính kỹ thuật của chúng để kỹ sư thiết kế có thể sử dụng hiệu quả và tích hợp vào hệ thống tổng thể).

Các tài liệu kỹ thuật nhất định cũng có thể được tải lên trực tuyến bởi các công ty chuyên trách việc sản xuất các ấn phẩm kỹ thuật cũng như các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản phẩm lớn hơn. Các công ty và công ty như vậy có thể cung cấp các dịch vụ được gọi là ‘Kho lưu trữ thiết kế’ (thường không được rút ngắn thành thuật ngữ ‘DRs’) được tạo ra để cung cấp một vị trí an toàn cho việc quản lý cũng như lưu trữ các dữ liệu quan trọng của dự án. cũng như các tài liệu kỹ thuật phức tạp như tài liệu và dữ liệu ILS (Hỗ trợ Logistics Tích hợp), Hồ sơ Phân tích Hỗ trợ Logistics (LSAR) cũng như TLMP (Thông qua Kế hoạch Quản lý Vòng đời). Kho lưu trữ Thiết kế được thiết kế để cung cấp quyền truy cập vào Tài liệu Kỹ thuật cập nhật Trực tuyến về các lực lượng vũ trang.

Tài liệu Kỹ thuật trực tuyến (TDOL) được sử dụng để hỗ trợ hơn 10.000 Ấn phẩm Hỗ trợ Trang bị Quân đội (cũng như một số lượng đáng kể cho Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia) để hơn 30.000 ấn phẩm và hướng dẫn kỹ thuật có sẵn dưới dạng điện tử, do đó giảm đáng kể nhu cầu về sách hướng dẫn và ấn phẩm bằng giấy.

Các công ty có quyền truy cập vào phần mềm cho phép TDOL có thể cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan như tạo ban đầu các tài liệu kỹ thuật, sửa đổi các hướng dẫn và tài liệu hiện có. Các công ty này cũng có thể tải lên các hướng dẫn sử dụng mới cũng như sửa đổi và cũng tạo ra các tệp phân trang (hướng dẫn in) cũng như các tệp .pdf định dạng TDOL.

Box Space (Saigongiftbox.com)

Back to top button