Kỹ thuật & Công nghệ

Thông tin chi tiết mới tiết lộ sự nhầm lẫn về bao bì bền vững

Hiệp hội các ngành công nghiệp dựa trên sinh học và phân hủy sinh học (BBIA), tổ chức nghiên cứu, cho biết, mỗi người trả lời trong một nghiên cứu vox pop gần đây ở Anh đều khẳng định rằng logo bao bì gây nhầm lẫn, cho thấy sự thiếu hiểu biết rõ ràng về bao bì bền vững. Các cuộc phỏng vấn, được thực hiện như một phần của Cam kết chung về các ngành công nghiệp dựa trên sinh học (BBI-JU) – Bao bì có thể sử dụng được tài trợ… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhậpSubscribe

Back to top button