Kỹ thuật & Công nghệ

Trung tâm công nghệ Haslach cung cấp trải nghiệm 'thực hành'

Barnes Molding Solutions đã mở một trung tâm công nghệ dành cho khách hàng tại Haslach, Đức, trung tâm này sẽ cho phép các công ty từ nhiều thị trường cuối cùng của khách hàng từ ô tô, y tế, đóng gói và điện tử có kinh nghiệm thực hành với các thiết bị khác nhau. Cơ sở, đặt tại trụ sở sản xuất Foboha, sẽ có Engel Duo 2700 / máy ép phun… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhậpSubscribe

Back to top button