Kỹ thuật & Công nghệ

UFlex tham gia Liên minh Xử lý Chất thải Nhựa

Ashok Chaturvedi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của UFlex UFlex, công ty bao bì linh hoạt lớn nhất Ấn Độ và là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học polyme, đã trở thành thành viên của Alliance to End Plastic Waste (Alliance), một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu với sứ mệnh loại bỏ nhựa chất thải trong môi trường. Theo Uflex, cam kết kiên định trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa và chuyên môn của mình để tìm ra các giải pháp và công nghệ giúp thu hồi và tái chế rác thải nhựa sau tiêu dùng và giúp nhựa tìm được mục đích ngoài mục đích sử dụng ban đầu, đã giúp nó trở thành thành viên của liên minh. Thông qua liên kết này, UFlex nhằm mục đích đóng góp và hướng dẫn Liên minh và các thành viên về các thực hành bền vững mà Liên minh đã tuân thủ trong nhiều năm để giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa, do đó toàn cầu hóa các thực hành này cũng như để học hỏi và thực hiện các thực hành được chấp nhận rộng rãi. Với sự hỗ trợ từ Liên minh, UFlex cũng có ý định thúc đẩy và thúc đẩy các hành động bền vững trong các khu vực mà nó hiện diện với tư cách là một công ty đóng gói. Được thành lập tại 2019, Alliance ngày nay đã tập hợp một mạng lưới toàn cầu gồm các tập đoàn, đối tác dự án và những người hỗ trợ trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành nhựa. Liên minh thực hiện các sáng kiến ​​chung với các tổ chức thành viên trên toàn thế giới để giảm thiểu và quản lý chất thải nhựa trong môi trường. Hướng tới điều này, nó áp dụng cách tiếp cận tứ diện để thực hiện các hành động tập thể bao gồm – phát triển cơ sở hạ tầng để thu gom và quản lý chất thải nhựa; đổi mới và tạo ra các công nghệ mới để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn đối với chất thải nhựa; giáo dục và tham gia với các bên liên quan khác nhau để huy động hành động hướng tới các giải pháp có ý nghĩa; và làm sạch các khu vực bằng cách làm việc với các đối tác để giải quyết rác thải nhựa tại nguồn. Jacob Duer, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Liên minh cho biết, “Khi vấn đề rác thải nhựa tăng lên trong chương trình nghị sự bền vững toàn cầu, nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển, triển khai và mở rộng các giải pháp nhằm chấm dứt rác thải nhựa trong môi trường trở nên phù hợp hơn bao giờ hết trước. Tăng cường sự tham gia vào chuỗi giá trị nhựa với UFlex sẽ giúp thúc đẩy nỗ lực chung của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể làm việc hướng tới việc giúp tạo ra một tương lai bền vững hơn và tôi mong muốn có một mối quan hệ đối tác hiệu quả. ” Là công ty đi đầu trong ngành xây dựng các giải pháp đóng gói linh hoạt bền vững, UFlex coi trọng việc bảo tồn hành tinh hơn lợi nhuận và tin tưởng vào cách tiếp cận của 4R để giải quyết thách thức giảm trữ lượng và lưu lượng chất thải nhựa trong môi trường, tức là – Giảm thiểu nhựa tại nguồn bằng cách sản xuất và sử dụng phim làm từ PCR; Tái chế thông qua tái chế và tái chế chai nhựa nhiều lớp (MLP) và PET; Tái sử dụng làm nguồn thay thế thông qua nhiệt phân; Quay trở lại hành tinh dưới dạng sinh khối, nếu rác thải nhựa vẫn chưa được thu gom. Theo Uflex, cam kết kiên định trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa và chuyên môn của mình để tìm ra các giải pháp và công nghệ giúp thu hồi và tái chế rác thải nhựa sau tiêu dùng và giúp nhựa tìm được mục đích ngoài mục đích sử dụng ban đầu, đã giúp nó trở thành thành viên của liên minh. Ảnh: The Packman Tổ chức đã làm việc để duy trì lợi ích của nhựa trong nền kinh tế trong hơn ba thập kỷ khi tái chế vẫn còn là một khái niệm chưa được khám phá. Đây là công ty đầu tiên trên thế giới, đi trước những công ty khác ở các nền kinh tế phát triển, tái chế rác thải nhựa hỗn hợp mà công ty đã được công nhận tại Diễn đàn Tái chế Davos ở 1995. Kể từ đó, nó đã tái chế chất thải nhựa công nghiệp của chính mình và của các công ty đối tác. Theo sáng kiến ​​bền vững toàn cầu Dự án Plastic Fix, trong thời gian đầu UFlex đã mở rộng nỗ lực để đưa chất thải nhựa sau tiêu dùng bằng cách thiết lập các dây chuyền, tại nhà máy ở trụ sở chính ở thành phố Noida, để tái chế cũng như nâng cao chất thải nhựa hỗn hợp MLP sau tiêu dùng và chất thải chai PET thành màng bao bì PCR (PCR PET và PCR PE) và thiết bị ép phun. UFlex đang mở rộng cơ sở hạ tầng tái chế của mình với việc vận hành các cơ sở tương tự ở Mexico và Ba Lan để tái sử dụng chất thải nhựa từ các hộ gia đình tại địa phương. Hơn nữa, nó đang phát triển một giải pháp phân hủy sinh học dựa trên enzyme để chuyển đổi rác thải nhựa không được thu gom thành sinh khối. Theo Uflex, Dự án Plastic Fix là dự án duy nhất trên thế giới có công nghệ tạo ra nhựa có thể tái chế cũng như phân hủy sinh học, Ashok Chaturvedi, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của UFlex cho biết: “Khủng hoảng rác thải nhựa là một trong những mối quan tâm cấp bách nhất trên toàn cầu hiện nay và với tư cách là một tổ chức có ý thức về mặt xã hội, có tính bền vững gắn liền với tâm hồn của nó, chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi cần phải tìm ra một giải pháp chung để cho phép sự tồn tại chung của nhựa và loài người. Liên minh là diễn đàn lý tưởng để chúng tôi tăng cường nỗ lực của mình và viết lại câu chuyện tổng thể về cách chất thải nhựa có thể được tái sử dụng cho tốt. Tại UFlex, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng con đường dẫn đến một môi trường không có chất thải nhựa là có thể thực hiện được với sự kết hợp giữa tái chế (cơ học và hóa học) và khả năng phân hủy sinh học. Thông qua sự liên kết của chúng tôi với Alliance, chúng tôi mong muốn chia sẻ kiến ​​thức của mình với các nhà lãnh đạo toàn cầu cùng chí hướng trong khi học hỏi từ các phương pháp tiếp cận của họ để xây dựng một nền kinh tế vòng tròn mãi mãi. ” UFlex đang trong quá trình đầu tư và đã đầu tư gần 10 triệu USD cho các sáng kiến ​​khác nhau được thực hiện tại các nhà máy ở nước ngoài và Ấn Độ nhằm tái sử dụng chất thải nhựa. Công ty cho biết các vật liệu đóng gói bền vững sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa và thực hiện các hệ thống tái chế và quản lý rác thải hiệu quả.

Back to top button