Kỹ thuật & Công nghệ

Xây dựng một cái bẫy chuột tốt hơn

Một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ gần đây đã gửi cho tôi một số mẫu về thứ mà tôi chỉ có thể mô tả như một hỗn hợp vỏ sò và hộp đựng có thể tái sử dụng. Một trong những mẫu được gọi là DoomBox, một cái bẫy chuột kèm theo có khả năng chống trẻ em và có thể tái sử dụng hoặc dùng một lần. Nó đã tạo ra một cái gì đó gây xôn xao trong gia đình tôi khi vợ tôi nhận thấy những chiếc bẫy chuột trên… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

Back to top button