Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Kỹ thuật & Công nghệ

Bạn có muốn số phận thiêng liêng của bạn? mới nhất năm 2024

Chuyên trang cung cấp kiến thức công nghệ & Kỹ thuật chuyên ngành đóng gói, bao bì, giải pháp Logistics, vận chuyển (Thiết bị đóng gói, vật liệu tiêu hao, nguyên liệu nghành bao bì, đóng gói tự động hay bán tự động được thiết kế, sản xuất để hỗ trợ cho quá trình sản xuất và vận chuyển.

Bạn có muốn số phận thiêng liêng của bạn?
, cập nhật nội dung mới nhất năm 2024

Từ điển Trực tuyến của Merriam Webster định nghĩa vận mệnh là một quá trình định trước của các sự kiện. Hoàn thành mục đích do Đức Chúa Trời ban tặng sẽ đưa bạn đến con đường dẫn đến định mệnh thiêng liêng. Bạn có muốn số phận của Chúa là một câu hỏi dường như có một câu trả lời đơn giản – có! Nhưng, bạn có thực sự muốn những gì Chúa muốn cho bạn trong cuộc sống của bạn không? Câu hỏi hay hơn có thể là, bạn có sẵn sàng thực hiện những hành động cần thiết để thấy các mục đích của Đức Chúa Trời được hoàn thành trong cuộc sống của bạn không? Bạn có sẵn sàng thực hiện những hy sinh cần thiết và chịu đựng với đức tin kiên định và bền bỉ cho đến khi bạn thấy số phận thiêng liêng của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trong cuộc đời bạn không?

Đức Chúa Trời sắp đặt cho chúng ta một lộ trình cho cuộc sống của chúng ta và luôn có những phước lành dành cho chúng ta trên đường đi. Tuy nhiên. Bạn sẽ phải tìm kiếm khuôn mặt của Ngài và tuân theo tiếng nói của Ngài để thấy được chiến thắng trong cuộc sống của bạn. Đời sống đức tin là đời sống vâng phục, dẫn đến việc hoàn thành mục đích và hoàn thành số phận.

Chúng ta phải là một dân tộc có mục đích do vận mệnh định hướng.

Chúng tôi muốn phần thưởng của việc hoàn thành định mệnh thiêng liêng mà không có bất kỳ thử thách nào xảy ra trên đường đi. Người ta đã nói rằng bất cứ thứ gì đáng có đều đáng để chiến đấu. Khi chúng ta theo đuổi định mệnh của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của mình, kẻ thù có nhiệm vụ ngăn cản chúng ta trên mọi bước đường. Giăng 10:10 (Phiên bản King James) nói, kẻ trộm không đến, mà là để ăn trộm, giết, và phá hủy: Ta đến để họ có sự sống, và họ được dồi dào hơn.

Chúng ta phải cam kết theo Chúa bằng cách đọc và suy gẫm Lời Ngài, thờ phượng Ngài, và thông công với Ngài trong lời cầu nguyện để thấy được sự chiến thắng mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong cuộc sống của chúng ta.

(c) 2010 Andrea I. Hart. Tất cả các quyền trên toàn thế giới.

Box Space (Saigongiftbox.com)

Back to top button