Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Kỹ thuật & Công nghệ

Các hình thức sở hữu trí tuệ phổ biến nhất là gì? mới nhất năm 2024

Chuyên trang cung cấp kiến thức công nghệ & Kỹ thuật chuyên ngành đóng gói, bao bì, giải pháp Logistics, vận chuyển (Thiết bị đóng gói, vật liệu tiêu hao, nguyên liệu nghành bao bì, đóng gói tự động hay bán tự động được thiết kế, sản xuất để hỗ trợ cho quá trình sản xuất và vận chuyển.

Các hình thức sở hữu trí tuệ phổ biến nhất là gì?
, cập nhật nội dung mới nhất năm 2024

Sở hữu trí tuệ (IP) đề cập đến những đổi mới của trí óc, chẳng hạn như phát minh, tác phẩm học thuật và sáng tạo, các mẫu và nhãn hiệu, tên và các hình tượng tương tự được sử dụng trong thương mại và kinh doanh. Tất cả các quyền SHTT đều được bảo vệ bởi các luật khác nhau hiện hành tại địa phương, khu vực trên toàn quốc và quốc tế. Luật pháp tồn tại đối với bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật kinh doanh và hơn thế nữa.

Bằng sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là một quyền tuyệt đối được cấp cho một sáng chế, là một sản phẩm hoặc một phương pháp, nói chung, cung cấp một cách thức mới để thực hiện một điều gì đó hoặc đề xuất một giải pháp chuyên biệt mới cho một vấn đề. Để có được bằng sáng chế, thông tin phương pháp luận về sáng chế phải được tiết lộ cho công chúng trong đơn đăng ký sáng chế. Quá trình xin cấp bằng sáng chế rất phức tạp. Nếu bạn quan tâm đến việc xin bằng sáng chế, trước tiên bạn nên truy cập trang web này: Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ. Khi bạn đã bắt đầu hiểu quy trình này và các luật liên quan, bạn có thể đăng ký bằng sáng chế. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây là một quá trình phức tạp và sử dụng luật sư chuyên về bằng sáng chế sẽ là cách tốt nhất để sử dụng.

Bản quyền là gì?

Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý dùng để minh họa các quyền mà người sáng tạo có đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ. Các tác phẩm có bản quyền bao gồm sách, nhạc, tranh, điêu khắc, phim, chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu, quảng cáo, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật, v.v. Bản quyền không phải là một IP phức tạp để đăng ký và hầu hết mọi người có thể dễ dàng hoàn thành biểu mẫu và gửi tác phẩm của họ. Hãy nhớ truy cập Văn phòng Bản quyền trực tuyến để tìm hiểu mọi thứ bạn cần để đăng ký bản quyền, bao gồm phí, những gì cần nộp, v.v.: Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Một thương hiệu là gì?

Nhãn hiệu là một dấu hiệu để phân biệt giữa hàng hóa hoặc dịch vụ của một công ty với hàng hóa hoặc dịch vụ của các công ty khác. Nhãn hiệu được bảo vệ bằng quyền sở hữu trí tuệ. Việc bảo hộ nhãn hiệu có thể được thực hiện thông qua việc đăng ký, bằng cách hoàn thành đơn đăng ký thông qua văn phòng nhãn hiệu và thanh toán các khoản phí bắt buộc. Trang web cũng giống như đối với bằng sáng chế.

Dấu dịch vụ là gì?

Nhãn hiệu dịch vụ là nhãn hiệu phân biệt giữa các dịch vụ. Doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu dịch vụ để kết nối dịch vụ của mình và phân biệt với các dịch vụ khác trong cùng lĩnh vực. Nhãn hiệu dịch vụ bao gồm các chữ cái, từ ngữ, ký hiệu và các thiết bị khác giúp thông báo cho người tiêu dùng về nguồn gốc hoặc nguồn gốc của một dịch vụ cụ thể. Việc đăng ký có thể được hoàn tất tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ.

Bí mật thương mại là gì?

Đạo luật thống nhất về bí mật thương mại (“UTSA”) phân loại bí mật thương mại là: thông tin, bao gồm công thức, mẫu, biên dịch, chương trình, thiết bị, phương pháp, kỹ thuật hoặc quy trình tạo ra giá trị kinh tế độc lập. Những bí mật này là hữu hình hoặc sắp xảy ra, và nói chung là những người khác không biết hoặc dễ dàng phát hiện ra, những người có thể nhận được giá trị tiền tệ từ việc tiết lộ hoặc sử dụng nó; và là trọng tâm của các nỗ lực hợp lý với các điều kiện để bảo vệ bí mật của nó. Có hai tình huống cơ bản trong đó việc sử dụng bí mật kinh doanh là bất hợp pháp. Nếu một bí mật kinh doanh được thu thập thông qua các phương tiện bất hợp pháp hoặc nếu thông qua một sự vi phạm lòng tin thì có một tư cách pháp lý để khởi kiện. Bí mật thương mại có thể được thu thập bằng các phương tiện hợp pháp như khám phá riêng tư, thiết kế ngược và tiết lộ không chủ ý. Việc chủ sở hữu bí mật kinh doanh không thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp lý có thể cho phép điều này xảy ra. Hành vi chiếm đoạt bí mật kinh doanh được coi là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Kỹ thuật đảo ngược đôi khi bị hạn chế như được tìm thấy trong các chương trình máy tính.

Thiết kế công nghiệp là gì?

Quyền kiểu dáng công nghiệp là quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ thiết kế trực quan của các đối tượng không thuần túy có chức năng. Kiểu dáng công nghiệp bao gồm việc tạo ra mẫu, hoa văn hoặc bố cục của hoa văn, màu sắc hoặc hoán vị của hoa văn và màu sắc ở dạng ba chiều có giá trị thẩm mỹ. Kiểu dáng công nghiệp có thể là một nguyên mẫu hai hoặc ba chiều được sử dụng để sản xuất một sản phẩm, hàng hóa công nghiệp hoặc thủ công mỹ nghệ.

Trade Dress là gì?

Trang phục thương mại là một thuật ngữ nghệ thuật pháp lý thường đề cập đến các đặc điểm của hình minh họa sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm hoặc thiết kế của một tòa nhà biểu thị nguồn gốc của sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Sử dụng hợp pháp là gì?

Sử dụng hợp pháp là bất kỳ sự sao chép nào của tài liệu có bản quyền được thực hiện cho một phần và làm thay đổi mục đích, chẳng hạn như để bình luận, chê bai hoặc phản bác một tác phẩm có bản quyền. Việc sử dụng như vậy có thể được thực hiện mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Sử dụng hợp lý là biện pháp bảo vệ chống lại khiếu nại vi phạm bản quyền.

Bình luận và Phê bình

Nếu bạn đang nhận xét hoặc chỉ trích một tác phẩm có bản quyền, một bài đánh giá sách hoặc bất kỳ bài đánh giá hợp lệ nào, các nguyên tắc sử dụng hợp lý cho phép bạn sao chép một số tác phẩm để thực hiện mục đích của mình.

Đây là những hình thức sở hữu trí tuệ phổ biến nhất. Nếu bạn quyết định rằng thứ gì đó bạn đã tạo ra thuộc một trong các loại được nêu trong bài viết này, thì bạn nên xem xét việc đăng ký tác phẩm hoặc sản phẩm. Hãy chắc chắn rằng những gì bạn đang đăng ký không giống với những gì người khác đã đăng ký.

Box Space (Saigongiftbox.com)

Back to top button