Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Kỹ thuật & Công nghệ

Các mô hình chấp nhận công nghệ mới nhất năm 2024

Chuyên trang cung cấp kiến thức công nghệ & Kỹ thuật chuyên ngành đóng gói, bao bì, giải pháp Logistics, vận chuyển (Thiết bị đóng gói, vật liệu tiêu hao, nguyên liệu nghành bao bì, đóng gói tự động hay bán tự động được thiết kế, sản xuất để hỗ trợ cho quá trình sản xuất và vận chuyển.

Các mô hình chấp nhận công nghệ
, cập nhật nội dung mới nhất năm 2024

Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) là một [information systems] lý thuyết mô hình hóa cách người dùng chấp nhận và sử dụng một công nghệ. Mô hình gợi ý rằng khi người dùng được giới thiệu một gói phần mềm mới, một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của họ về cách thức và thời điểm họ sẽ sử dụng nó, đáng chú ý là:

o Tính hữu ích được cảm nhận (PU)

“Mức độ mà một người tin rằng việc sử dụng một hệ thống cụ thể sẽ nâng cao hiệu suất công việc của họ”.

Bởi Fred Davis

o Cảm nhận dễ sử dụng (EOU)

“Mức độ mà một người tin rằng việc sử dụng một hệ thống cụ thể sẽ không cần nỗ lực”.

Bởi Fred Davis

Mô hình chấp nhận công nghệ là một trong những phần mở rộng có ảnh hưởng nhất của lý thuyết về hành động hợp lý (TRA) của Ajzen và Fishbein trong tài liệu. Nó được phát triển bởi Fred Davis và Richard Bagozzi. TAM thay thế nhiều biện pháp thái độ của TRA bằng hai biện pháp chấp nhận công nghệ, dễ sử dụng và hữu ích. TRÀ và TÂM, cả hai đều có các yếu tố hành vi mạnh mẽ, cho rằng khi ai đó hình thành ý định hành động, họ sẽ được tự do hành động mà không bị giới hạn. Trong thế giới thực sẽ có nhiều ràng buộc, chẳng hạn như hạn chế về khả năng, hạn chế về thời gian, giới hạn về môi trường hoặc tổ chức, hoặc những thói quen vô thức sẽ hạn chế quyền tự do hành động.

Lý thuyết về hành động có lý trí

TRA cho rằng hành vi của cá nhân được thúc đẩy bởi các ý định hành vi trong đó ý định hành vi là một chức năng của thái độ của một cá nhân đối với hành vi và các chuẩn mực chủ quan xung quanh việc thực hiện hành vi.

Thái độ đối với hành vi được định nghĩa là cảm giác tích cực hoặc tiêu cực của cá nhân về việc thực hiện một hành vi. Nó được xác định thông qua việc đánh giá niềm tin của một người về hậu quả phát sinh từ một hành vi và đánh giá mức độ mong muốn của những hậu quả này. Về mặt hình thức, thái độ tổng thể có thể được đánh giá là tổng các hệ quả riêng lẻ x các đánh giá mong muốn đối với tất cả các hậu quả mong đợi của hành vi.

Định mức chủ quan được định nghĩa là nhận thức của một cá nhân về việc liệu những người quan trọng đối với cá nhân có nghĩ rằng hành vi đó nên được thực hiện hay không. Sự đóng góp ý kiến ​​của bất kỳ người được giới thiệu cụ thể nào được coi trọng bởi động cơ mà một cá nhân có để tuân theo mong muốn của người được giới thiệu đó. Do đó, quy chuẩn chủ quan tổng thể có thể được biểu thị bằng tổng của nhận thức cá nhân x đánh giá động lực đối với tất cả các tham chiếu có liên quan.

Về mặt đại số TRÀ có thể được đại diện là B ≈ BI = w1AB + w2SN B ở đâu hành viBI là ý định hành viAB là thái độ đối với hành vi, SN là tiêu chuẩn chủ quanvà w1 và w2 là trọng lượng đại diện tầm quan trọng của từng thuật ngữ.

Mô hình có một số hạn chế bao gồm rủi ro đáng kể về sự nhầm lẫn giữa thái độ và chuẩn mực vì thái độ thường có thể được coi là chuẩn mực và ngược lại. Hạn chế thứ hai là giả định rằng khi ai đó hình thành ý định hành động, họ sẽ được tự do hành động mà không bị giới hạn. Trong thực tế, những ràng buộc như hạn chế về khả năng, thời gian, giới hạn về môi trường hoặc tổ chức, và những thói quen vô thức sẽ hạn chế quyền tự do hành động. Lý thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB) cố gắng giải quyết hạn chế này.

Lý thuyết về hành vi dự kiến

TPB cho rằng hành vi của cá nhân được thúc đẩy bởi ý định hành vi trong đó ý định hành vi là một chức năng của thái độ của một cá nhân đối với hành vi, các chuẩn mực chủ quan xung quanh việc thực hiện hành vi và nhận thức của cá nhân về mức độ dễ dàng mà hành vi có thể được thực hiện (hành vi điều khiển).

Kiểm soát hành vi được định nghĩa là nhận thức của một người về khó khăn khi thực hiện một hành vi. TPB xem sự kiểm soát mà mọi người có đối với hành vi của họ nằm trên một chuỗi liên tục từ những hành vi dễ dàng thực hiện đến những hành vi đòi hỏi nỗ lực, nguồn lực đáng kể, v.v.

Mặc dù Ajzen đã gợi ý rằng mối liên hệ giữa hành vi và kiểm soát hành vi được nêu trong mô hình nên là giữa hành vi và kiểm soát hành vi thực tế hơn là kiểm soát hành vi nhận thức, nhưng khó khăn trong việc đánh giá kiểm soát thực tế đã dẫn đến việc sử dụng kiểm soát nhận thức như một đại diện.

Lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ

Các BẤT NGỜ nhằm mục đích giải thích ý định của người dùng để sử dụng IS và hành vi sử dụng tiếp theo. Lý thuyết cho rằng bốn cấu trúc chính (tuổi thọ hiệu suất, tuổi thọ nỗ lực, ảnh hưởng xã hội và điều kiện tạo điều kiện) là những yếu tố quyết định trực tiếp đến ý định và hành vi sử dụng. Giới tính, tuổi tác, kinh nghiệm và tình nguyện sử dụng được đặt ra để làm trung gian cho tác động của bốn cấu trúc chính đối với ý định và hành vi sử dụng. Lý thuyết được phát triển thông qua việc xem xét và củng cố cấu trúc của tám mô hình mà nghiên cứu trước đó đã sử dụng để giải thích hành vi sử dụng IS (lý thuyết về hành động hợp lý, mô hình chấp nhận công nghệ và mô hình động lực, lý thuyết về hành vi có kế hoạch, lý thuyết kết hợp về hành vi có kế hoạch / mô hình chấp nhận công nghệ, mô hình sử dụng PC, lý thuyết khuếch tán đổi mới và lý thuyết nhận thức xã hội). Xác nhận sau đó của UTAUT trong một nghiên cứu dọc cho thấy nó chiếm 70% sự khác biệt trong ý định sử dụng.

Sự kết luận

Sự phát triển gần đây của các ứng dụng công nghệ thông tin nhắm vào các chuyên gia cá nhân có chuyên môn cao, chẳng hạn như bác sĩ và luật sư, đã gia tăng đáng kể. Xem xét sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng công nghệ đổi mới nhắm mục tiêu đến các chuyên gia cá nhân, điều quan trọng là phải kiểm tra mức độ mà các lý thuyết hiện có có thể giải thích hoặc dự đoán sự chấp nhận công nghệ của họ. Theo hướng này, nghiên cứu hiện tại thể hiện sự sao chép khái niệm của một số so sánh mô hình trước đó bằng cách kiểm tra lại các mô hình lý thuyết phổ biến trong môi trường chăm sóc sức khỏe liên quan đến những người dùng và công nghệ khác nhau. Cụ thể, nghiên cứu này kiểm tra thực nghiệm khả năng áp dụng của ba mô hình lý thuyết: Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), Lý thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB) và mô hình TPB phân rã có khả năng phù hợp với bối cảnh nghề nghiệp được nhắm mục tiêu. Trọng tâm điều tra của chúng tôi là mức độ mà mỗi mô hình có thể giải thích sự chấp nhận của các bác sĩ đối với công nghệ y tế từ xa.

Box Space (Saigongiftbox.com)

Back to top button